Merk fiets *
Type Fiets *
Aankoopdatum *
Carbon *  JA    NEEN
Aankoopprijs *
 

Looptijd is 1 jaar, jaarlijks hernieuwbaar.
Vanaf de 16de maand na aankoop van de fiets, wordt rekening gehouden met een afschrijving van
1 % per begonnen maand.

De vrijstelling die wordt toegepast bedraagt 10% op de verzekerde waarde met een minimum
tbv € 50,- 

Wij verzerkeren geen tweedehandsfietsen en vouwfietsen.

Voor de algemene uitsluitingen van het contract verwijzen wij naar Art 4 van de Algemene Voorwaarden 

Klachten? ombudsman
Dit contract is naar Belgisch recht